top of page

Uppgraderingar av SketchUp!

Från och med 25 Juni ändrades uppgraderingsmöjligheterna när det gäller uppgraderingar av äldre licenser. Nu delas uppgraderingarna in i hur länge sedan det var licensavtalet löpte ut. De perioder som finns nu är om det gått längre än 3 år, under 3 år men mindre än 365 dagar, under 365 dagar sedan licensen löpte ut och om den inte löpt ut och man väljer att uppgradera. Samma regler gäller för nätverkslicenser men är andra priser

bottom of page