top of page

 

V-Ray 6 för SketchUp 2023

V-Ray är en mycket populär och funktionsrik renderare. V-Ray for SketchUp är en snabb, enkel och kostnadseffektiv renderare som utför de beräkningar som krävs för att framställa en fotorealistisk bild eller animering utifrån SketchUp-modellen. Med V-Ray for SketchUp har nu användarna en av de mest kraftfulla renderings verktygen för att visualisera sina modeller med största kvalitet och realism. V-Ray arbetar direkt inuti SketchUp-miljön och tillåter användare att effektivt kunna utföra renderings uppgifter direkt i sina arbetsflöden

 

 

V-Ray är en mycket populär och funktionsrik renderare som med sin höga prestanda avslöjar en helt ny värld av möjligheter. Chaos Group, som är tillverkare och utvecklare av V-Ray, har lagt mycket fokus på att göra raytracing så snabbt som möjligt, vilket har gjort V-Ray till ett av de absolut snabbaste renderingsprogrammen på marknaden.

 

 

bottom of page