top of page

Här är den! SketchUp Pro 2018!

Vad är nytt i SketchUp Pro 2018

En video som visar nyheterna i SketchUp 2018

Smartare sektioner

SNABBA SEKTIONER


SketchUp har förbättrat prestandan för modeller som använder
sektionsplan genom att kunna dölja stora mängder geometri. Ju mer
geometri som skärmas av, desto större nytta för dig!

ANVÄNDER DU BIM?

AVANCERADE EGENSKAPER

SketchUp-komponenter har nu fått fält för avancerade egenskaper, Advanced Attributes, där du kan ange t.ex. pris, storlek, URL, typ, status och ägare. Detta gör det ännu enklare att bädda in användbar information i dina projekt.

GÖR BÄTTRE RITNINGAR

SKALADE VEKTORISERADE RITNINGAR

Behöver du lägga till en linje som inte finns i din modell? Skapa en skalad ritning i LayOut och skissa över en 3D-modell för att förbättra ditt projekt eller dra från detaljer till skalan direkt från början.

bottom of page