top of page

Nu är den här!

Nyheter i SketchUp Pro 2017

Vad är nytt i SketchUp 2017?     Se video nedan:

SketchUp

Graphics Pipeline 2,0

Nu renderar SketchUp dina modeller snabbare, smidigare och ännu snyggare än tidigare.

 

I SketchUp 2017 har vi gjort stora förbättringar av vår grafiska Pipeline.

Vilket möjliggör prestandaförbättringar överallt du ser en .skp.

Nu har SketchUp, 3D Warehouse, Layout, my.SketchUp och Trimble Connect samma algoritmer för att all kommunikation skall fungera smidigt.

Se (genom) det?

Tillsammans med vår nya grafika pipeline, har vi gjort storaförbättringar av transparency, som nu rendrerar  snabbare och med högre kvalitet. SketchUp är nu också mycket bättre på att visa flera transparencies för att ge en mer realistisk känsla av djup över flera genomskinliga ytor. Vi har även lagt till möjligheten att finjustera opaciteten nivå i X-ray mode.

SketchUp 2016

SketchUp 2017

SketchUp 2016

SketchUp 2017

bottom of page